setembre 2020

El Bon Pastor 126_c

Pòrtic.
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Unes actituds espirituals i temporals en temps de pandèmia
JOSEP MARIA DOMINGO

Mare nostrum, Mare mortuum
JAUME CASAMITJANA

De la jornada a Cafarnaüm a la vida de la comunitat de Jerusalem
MARC MAJÀ

Quod Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit
ALBERTO MORENO-PALANCAS

Casaldàliga profeta
JOAN SOLER FELIP

Fe, vocació i missió
JOAN SOLER RIBAS

La pastoral amb els joves
JORDI CALLEJÓN

Al nostre germà bisbe, Pere Casaldàliga, poeta i profeta
+ SEBASTIÀ TALTAVULL

25 anys del Concili Provincial Tarraconense……………………………….26
+ JOAN PLANELLAS