Juliol / Agost 2024

Pòrtic………………………………………………………………………………………..3
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Un Document romà sobre el Papa com a bisbe de Roma……………5
SALVADOR PIÉ-NINOT
El Mil·lenari de Montserrat en cinc propostes espirituals…………….7
BERNAT JULIOL
Temps de primeres comunions. Cal confessar els infants?…………..8
GABRIEL SEGUÍ I TROBAT
La saviesa popular i l’amistat…………………………………………………10
DANIEL PALAU
Lorenzo Milani, va aprendre a ser, educant (I)………………………..12
JOSEP BOFARULL
Laudemus viros gloriosos……………………………………………………………..15
+ ROMÀ CASANOVA
Més que un simple croquis de la fe cristiana………………………………17
CARLES RIERA
Estimar i cuidar…………………………………………………………………..19
JORDI CASTELLET

El Bon Pastor 168_compressed