Març 2022

El Bon Pastor143_c

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Un Papa contra la inútil massacre.
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

Déu és amor.JOAN SOLER

Jesús no condemna, ens agermana.
JORDI LATORRE I CASTILLO

De la vida en comú dels preveres diocesans.
LLUC RIERA COLL

Conèixer el cor dels joves.
SANTI MARTÍNEZ ALONSO

Homilia en la missa funeral de Mons. Antoni Vadell.
+ JOAN JOSEP OMELLA.
+ SEBASTIÀ TALTAVULL.

Historia del Opus Dei.
MANEL CARDONA