Març 2021

El Bon Pastor 132

 

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Es publica la versió catalana del Directori per a la Catequesi
JOAN MARIA AMICH

Pastoral de la Joventut i Matrimonial seguint Amoris Laetitia
PERE ALAVEDRA

Jesús «Fill de Déu» en l’Evangeli de Marc
MARC MAJÀ GUIU

Homilia del primer diumenge de Quaresma
IGNASI M. FOSSAS

50 anys de l’ordenació episcopal de Mons. Joan Martí Alanis
DAVID CODINA

…capaç de conèixer, estimar i dialogar
CARLES MUÑIZ

Pare i germà, com sant Josep
SALVADOR BACARDIT

Creure de tot cor
+SALVADOR GIMÉNEZ VALLS

In memoriam +Jaume Traserra
JOSEP MARIA VILASECA I RIBALTA