Febrer 2021

El Bon Pastor 131_c

Pòrtic       ARMAND PUIG I TÀRRECH

 Fratelli tutti: l’amor fratern en la seva dimensió universal
JOSEP MARIA GAVALDÀ

Les Residències de Gent Gran: una mirada des de l’inici de la pandèmia fins avui.
JOSEP VIDAL I PERELLÓ

Llegir l’Evangeli de Marc en temps de pandèmia
AGUSTÍ BORRELL

El motu proprio Spiritus Domini, un avanç o una ocasió frustrada?
GABRIEL SEGUÍ I TROBAT

Jesús ens ensenya a estimar el món.
MIQUEL VENTURA

Primera missa a Kinshasa
ROBERT OTABA MUMBAL

Homilia en la Solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi + JOAN PLANELLAS

Al·locució a la fi de la Commemoració del 25è aniversari del CPT de 1995 + JOAN JOSEP OMELLA

Missatge final de la trobada de bisbes en suport de Terra Santa