Maig 2016

 

 

Bon Pastor 77

Pòrtic.
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Jornada del Clergat Català a Vic
FRANCESC XAVIER BISBAL TALLÓ

Divina Litúrgia i Chirotonia Episcopal                                                   
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

El do del ministeri apostòlic (I)                                                                        
JAUME FONTBONA

La caritat amb els pobres com a expressió de la misericòrdia segons els Pares de l’Església del segle IV                                                
ALBERT VICIANO VIVES

Preparar i preparar-se bé per a l’Eucaristia                                                
JOSEP TEIXIDÓ CUENCA

Equip parroquial d’evangelització
JOAN CASALS

Homilia Jornada Clergat de Catalunya a Vic
CARDENAL BENIAMINO STELLA