Abril 2016

liturgi-fractio-panis

Bon Pastor 76

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Ramon Llull i Jacint Verdaguer
JOAN CARRERES I PÉRA

Corruptio optimi, pessima
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

La misericòrdia sempre és un conflicte
JOAN NASPLEDA ARXER

Feliços els qui creuran sense haver vist
JOAQUIM MESSEGUER

La Fractio Panis pasqual
XAVIER PARÉS I SALTOR

Nota sobre l’acolliment als refugiats
Els Bisbes de Catalunya

Torras i Bages, home d’eternitat
PERE OLIVA MARCH