Abril 2023

El Bon Pastor155_compressed

Pòrtic………………………………………………………………………………….3
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Zizioulas i el seu llegat…………………………………………………………………6
JAUME FONTBONA
No m’he fet enrere………………………………………………………………………9
JORDI CERVERA
La Pasqua a Sant Agustí. ……………………………………………………………10
JOAN TORRA
No us mancarà pastor………………………………………………………………..13
JOSEP MIQUEL BAUSSET
Era foraster i em vau acollir: invitació i acollida a la pastoral amb joves….15
JAN MARTÍNEZ ALONSO
Caminant amb els deixebles d’Emmaús……………………………………….16
JAUME MELCIOR SERVAT
Diumenge de Rams. Jesús home lliure…………………………………………18
+ AGUSTÍ CORTÉS SORIANO