Març 2023

El Bon Pastor154_compressed

Pòrtic………………………………………………………………………………………………………..3
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Res més que la veritat………………………………………………………………….6
LLUÍS SERRA
El papa Francesc a Kinshasa: esperança i fe……………………………………7
ROBERT OTABA
Nicaragua: una Església testimoni de la Veritat……………………………..8
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA
Formar pastors missioners. La litúrgia en el pla de formació sacerdotal……….10
DAVID ÁLVAREZ
Joan Crisòstom, testimoni d’una vida autèntica……………………………..13
CARLES-XAVIER NORIEGA
En Costa i Llobera ja és venerable!!!……………………………………………..14
GABRIEL RAMIS MIQUEL
Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot el ramat……………………………..16
JOSEP MARIA VILASECA
Un temps per preguntar-nos cap on vaig……………………………………….17
XAVIER FORTUNY
.Un comportament amable…………………………………………………………..18
+ SALVADOR GIMÉNEZ VALLS
Introducció a la nova edició de LA POBREZA DEL SACERDOTE, D’ALFRED
ANCEL………………………………………………………………………………………20
PEPE RODADO