Febrer 2023

 

El Bon Pastor153-c

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Sant Francesc de Sales, intèrpret i guia per a un canvi d’època…………6
JOSEP CASELLAS
Senzillesa……………………………………………………………………………………8
JORDI FIGUERAS JOVÉ
Agenda 2030, JMJ i la posició de la Santa Seu……………………………….9
FRANCESC XAVIER BISBAL I TALLÓ
Mateu: una comunitat reunida entorn de Jesús…………………………….11
AGUSTÍ BORRELL
Sentit espiritual de l’edifici de culte cristià……………………………………13
CARLES RODRÍGUEZ RAVENTÓS
Homilia en la festa dels sants Robert, Alberic i Esteve……………………15
OCTAVI VILÀ
No ens deixem robar la comunitat!!!…………………………………………….17
ORIOL GIL TERMES
Malalts…………………………………………………………………………………….19
+ AGUSTÍ CORTÉS SORIANO
Comunió amb l’Església a Jordània i a tota la Terra Santa……………20
Holy Land Coordination
Memòries. Josep Gil Ribas………………………………………………………..23
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA