Març 2016

Bon Pastor 7516

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Expressar la maternitat de l’Església
JAUME CASAMITJANA VILASECA

Democràcia, educació i llibertat
FRANCESC RIU I ROVIRA DEL VILLAR

El rostre de la misericòrdia
JOAN NASPLEDA ARXER

El camí de retorn cap a Déu
JOAQUIM MESSEGUER

Contemplar el misteri de la misericòrdia
XAVIER PARÉS I SALTOR

Déu ens habita
JESÚS RENAU

Enviats a reconciliar
JOSEP MARIA TURULL

Cent anys de la mort del bisbe Josep Torras i Bages
+ ROMÀ CASANOVA

Paraules en la benedicció abacial
OCTAVI VILÀ MAYO