Maig 2017

Bon Pastor 89

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Vetlla de Santa Maria. Paraules del P. Abat
JOSEP MARIA SOLER

Als XXV anys de les Jornades Mundials de la Pastoral del Malalt
IGNASI NAVARRI BENET

Els deixebles d’Emmaús (Lc 24, 13—35)
VÍCTOR MOSQUERA RAMOS

La Laus Apis del Pregó pasqual i la Laudato Si’ del papa Francesc
JORDI FONT I PLANA

John Henry Newman, un model d’evangelitzador (I)
FRANCISCO J. CABRERO PICO

Empesos per l’Esperit per a la missió
JOAN PERE PULIDO

Catecumenat (I)
FELIP JULI RODRÍGUEZ

Quina pastoral? La del Bon Pastor!
+ FRANCESC PARDO ARTIGAS

El Ball del Sant Crist de Salomó
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA