Abril 2017

Bon Pastor 88

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

50 anys de la Populorum progressio
BERNABÉ DALMAU

L’abús de la cirurgia estètica
LLUÍS RAMIS

Ja hem ressuscitat? A propòsit de Colossencs 3
AGUSTÍ BORRELL

Josep Calassanç: l’educació com a reforma de la societat
JOAN FLORENSA

El celibat com a font de configuració amb Jesucrist
JESÚS RENAU

Preparant el Sínode dels Bisbes: els joves, la fe i el discerniment vocacional
IVAN CID

Maria, sempre Verge
+ ENRIC BENAVENT

La celebració del “Séder Pasqual” en ambients cristians
IGNASI RICART FÀBREGAS