Setembre 2018

núm 104

Pòrtic

Armand Puig i Tàrrech

Algunes impressions en el retorn de les despulles mortals del Cardenal Vidal i Barraquer

Miquel Barbarà Anglès

425 anys de l’Església de Solsona

Enric Bartrina

La visió dels ossos (Ezequiel 37)

Jaume Pedrós

Bernarde, ad quid venisti?  Bernat, a què has vingut?

Octavi Vilà

Tinc un problema

Jesús Renau

L’esport i la fe. Algunes reflexions sobre el document Donar el millor d’un mateix.

Jaume Casamitjana Vilaseca

Què és el Sínode dels bisbes

Josep Àngel Saiz Meneses

XLII Congrés Internacional de Pueri Cantores

Gabriel Carrió Amat