Octubre

El Bon Pastor160_compressed

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Àfrica: l’Església sinodal és la família de Déu
DANIEL PALAU
Lliures d’escollir si migrar o quedar-se
ANTONI ELVIRA
Mossèn Joan Alsina, màrtir de la justícia
JOSEP-MIQUEL BAUSSET
De la ciutat dels homes a la Ciutat de Déu
JOAN TORRA BITLLOCH
Relacio del bisbe i els preveres amb els diaques
JOSEP MARIA VILASECA I RIBALTA
Un nou curs a la llum de l’Esperit
JORDI MONDRAGÓN BRICULLÉ
Homilia en ocasió de l’inici del ministeri espiscopal a Tortosa
+SERGI GORDO
El rector de Vallfogona, Francesc Vicent Garcia i Ferrandis
JOAN FRANCESC AMIGÓ I BARTRA
Discurs del papa Francesc als membres de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat en ocasió dels 800 anys de la seva fundació