Octubre 2022

 

El Bon Pastor149_c

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH
Homilia del diumenge XXIV. 11 de setembre.
JOSEP MARIA SOLER
Una noble visió del paper d’un monarca cristià.
NORBERT MIRACLE FIGUEROLA
Hesed en el llibre dels salms.
ANTONI PÉREZ DE MENDIGUREN
L’homilia de cada diumenge, durant 54 anys de prevere.
JOSEP BOFARULL
Preparem-nos constantment per ser estada per a Déu i per als germans.
ABEL TRULLS
Una qüestió eclesial, no menor: una pastoral encarnada.
DANIEL PALAU
Acompanyar amb la pregària l’Assemblea Sinodal.
+ROMÀ CASANOVA CASANOVA
L’estupidesa humana.
LLUÍS SERRA LLANSANA