Octubre 2016

preg_pace_assisi

bon-pastor-82

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

L’Evangeli ha fecundat la cultura del nostre país
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

Anestesiats
JORDI SALVANY

Jesús, el nou Jacob
ENRIC CORTÉS

Eucaristia i Creació a la Teologia d’Ireneu de Lió (i II)
JOAQUIM BLAS PASTOR

Cantar la litúrgia (i II)
JORDI-AGUSTÍ PIQUÉ COLLADO

La fe ens apropa a Crist
ALFRED SABATÉ BOTET

Queralt
MARC MAJÀ GUIU

Mercè per als privats de llibertat
+ JOAN ENRIC VIVES SICÍLIA

El sagrari de Sant Joan Baptista de Tarragona
JORDI FIGUERAS JOVÉ