Maig 2018

Bon Pastor 101

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

«Alegreu-vos-en i celebreu-ho»
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

La cooperació
JOAN SOLER RIBAS

Meditació bíblica a l’entorn de Siquem
PEDRO J. YNARAJA

Tertul·lià i Ambròs
ANTONI J. DOLS SALAS

Les relíquies en l’Església
ÀNGEL CALDAS BOSCH

La necessària conversió pastoral de la teologia a la llum del proemi de la constitució apostòlica Veritatis Gaudium del papa Francesc
JOAN PLANELLAS BARNOSELL

Pres d’entre els homes i en favor seu
SERGIO REQUENA HURTADO

Déu de tot consol
AGUSTÍ CORTÉS SORIANO

Diàleg sobre fe i vida
CARLES RIERA I FONTS