Juny 2023

El Bon Pastor157_compressed

Pòrtic……………………………………………………………………………..3
ARMAND PUIG I TÀRRECH
A punt la implosió del jo………………………………………..6
XAVIER MORLANS
Àsia: treure’s les pròpies sabates……………………………8
DANIEL PALAU
Un teòleg camí de la santedat……………………………….10
NORBERT MIRACLE FIGUEROLA
En un nou aniversari de l’URC………………………………11
EDUARD REY
El nou servei de Pastoral Vocacional de la CEE………..13
JOAN SOLER RIBAS
La primavera, temps de rogatives…………………………..15
PACO VIVES PITARCH
Reflexions per un poble o ciutat que celebra la seva festa…..17
GABRIEL CASANOVAS VILA
“El cor bategant de l’anunci de l’Evangeli”……………….19
JOSEP MIQUEL BAUSSET
La riquesa de la vocació laical………………………………..21
JOAQUIM GONZÁLEZ-LLANOS
El cel a la terra……………………………………………………..22
+AGUSTÍ CORTÉS SORIANO
Mossèn Cinto, Folgueroles i la primavera……………….23
PERE OLIVA MARCH