Juliol / Agost 2016

mans

Bon Pastor7980

Pòrtic .
ARMAND PUIG I TÀRRECH

La novetat del Motu Proprio «Com una mare amorosa»
JORDI BERTOMEU FARNÓS

Vida i missió del prevere a la llum del salm 23
MARCOS ACEITUNO

Ramon Llull
DOMINGO ESCUDER

L’Eucaristia, do de la misericòrdia de Déu
GERARD SOLER

L’acolliment parroquial
GABRIEL CARRIÓ I AMAT

Els Polítics (i II)
+ AGUSTÍ CORTÉS SORIANO

Sorpresa a l’Editorial de la CEE (EDICE)
MIQUEL BARBARÀ