Gener 2015

teresa1-370x205
Bon Pastor61

Pòrtic
Equip Promotor

L’Església, Hospital de Crist el metge celestial
ANTONI J. DOLS SALAS

A 20 anys de l’inici del Concili Provincial Tarraconense
SIMÓ GRAS I SOLÉ

El pacient treball interior de Don Bosco que el transforma en pare i mestre de joves (I)
JOAN LLUÍS PLAYÀ

Mestres o testimonis?
PERE BELLVERT

La comunitat provocativa…clau per a la nova evangelització
TONI VADELL FERRER

L’Any de Santa Teresa de Jesús
XAVIER NOVELL I GOMÀ

Mort i Resurrecció en l’Antiguitat Cristiana
ROBERT BARÓ