Febrer 2017

Bon Pastor 86

Pòrtic 
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Els primers anys de ministeri
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

El preu del meu temps
JOSEP PERICH I SERRA

La prova de la fe—Les temptacions de Jesús
JOAN RAMON MARIN

La importància de la Paraula de Déu en la celebració litúrgica del sagrament de la Penitència
JOAN JOSEP MORÉ

La vida comunitària i l’Eucaristia en Carles de Foucauld
JORDI VILA I BORRÀS

Rema mar endins!
CARLOS GARCIA I TALARN

Convivència i diàleg
JAUME SOY I AMARGANT

Veritable comunicació, un repte
+ SEBASTIÀ TALTAVULL

James MALLON, Una renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parroquia missionera
JOAN PLANELLAS I BARNOSELL