Desembre 2015

roma
Bon Pastor 72

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

El camí discipular del prevere
NORBERT MIRACLE FIGUEROLA

La neuroètica, un nou paradigma d’interdisciplinarietat
SERGIO NOTÓ RUIZ

La misericòrdia i el «principi bíblic del petit nombre» (II)
MARC MAJÀ GUIU

Una homilia del temps d’Advent de Sant Gregori
IGNASI CABRÉ MAS

La dinàmica de les celebracions litúrgiques
JOAN GUITERAS VILANOVA

Mira, sóc a la porta i truco (Ap 3, 20)
JOAN ANTON CEDÓ PERELLÓ

Pastoral dins la presó (II)
JOAN ALONSO BONALS

Cap a una laïcitat de la societat?
+ LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH