Abril 2015

4520-5511da3aecaca

Bon Pastor64

A les vigílies del IV Congrés Litúrgic de Montserrat
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Tots som els pares de l’Andreas
LLORENÇ PUIG

El Divendres Sant i el Yom Kippur
JOAN ARAGONÈS LLEBARIA

El pacient treball interior de Don Bosco que el transforma en pare i mestre de joves (i IV)
JOAN LLUÍS PLAYÀ

L’espiritualitat del prevere és missionera (i II)
ORIOL PALLÀS

Era a la presó. «Crist és a la presó»
JOAN PRAT JORBA

Els sacerdots que estimem
AGUSTÍ CORTÉS SORIANO