Abril 2014

Bon Pastor52

Pòrtic

ARMAND PUIG I TÀRRECH

El Papa Francesc es confessa
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

Acollir la Paraula que surt dels llavis del Senyor
MARC MAJÀ

Predicador servidor (II)
FRANCISCO GARCIA BACA

Edith Stein i la recerca de la veritat
MIQUEL RAMON

El Papa Francesc i la Pastoral de la Salut
PERE OLIVA I MARCH

«L’art de l’acompanyament»
JOSEP RIBOT

El goig d’anunciar l’Evangeli (II)
+ JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES

Història del Pensament Cristià (II)
JOSEP GIL RIBAS