març 2018

Bon Pastor 99

Pòrtic

Armand Puig i Tàrrech

El bisbe claretià Pere Casaldàliga ha fet 90 anys

Màxim Muñoz

Lament i denúncia

Pere Oliva March

Getsemaní: la importància de la preparació (Mc 14,32-42)

  Agustí Borrell

Acompanyar espiritualment

Abel Trulls

 Apòstols per als joves

Jaume Casamitjana

Es refreda l’amor en les nostres comunitats?

Romà Casanova

JOAN BUSQUETS I DALMAU, La Reforma Luterana. Història i teologia

Joan Planellas