Octubre 2014

 

sínodo

Bon Pastor58

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Francesc i la via albanesa de l’entesa
CINTO BUSQUET

«La guerra és una bogeria»
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

La vinya, patrimoni de la humanitat
JOSEP RIUS-CAMPS

Testimonis de la caritat fins a la mort
PASCUAL PILES FERRANDO

Espiritualitat presbiteral del Papa Francesc (i II): Primerejar, involucrar-se, acompanyar,
fructificar i festejar
JOSEP MARIA TURULL

Torna-ho a intentar
JOSEP MATEU

La col·laboració pastoral dels membres de la Vida Consagrada
+ SALVADOR GIMÉNEZ VALLS

Exposició «La Seu de Tarragona i la Guerra de Successió (1700-1719)»
MANUEL M. FUENTES