Novembre 2020

El Bon Pastor128_c

Pòrtic

ARMAND PUIG I TÀRRECH

L’arrel de l’esperança

XAVIER MORLANS

El samaritanisme ètic de Fratelli tutti

ANTONI BABRA 

Els salms en la pregària cristiana

JOSEP MARIA SOLER

Entreu als seus portals donant-li gràcies, canteu lloances als seus atris

JORDI A. PIQUÉ

Doctores de l’Església

AGUSTÍ BORRELL

Discerniment

GUILLEM LÓPEZ

Domund… cal?

VÍCTOR MOSQUERA

150 anys de la mort de Sant Antoni Maria Claret

+ ROMÀ CASANOVA

Actualitat pastoral dels Sínodes Diocesans i Concilis Provincials. Cardenal Lluís Martínez Sistach

NORBERT MIRACLE FIGUEROLA