Maig 2019

El Bon Pastor110

Pòrtic
ARMAND PUIG I TARRECH

Carta entranyable de Francesc als joves
SALVADOR PIÉ

Aprendre a viure en pluralisme
LLUÍS SUÑER

Qui m’estima farà cas del que Jo dic
JOSÉ LUÍS ARIN ROIG

Anselm Ferrer i l’himne a la Verge de Montserrat
BERNABÉ DALMAU

L’última resposta
JOSEP MATEU

La missió del mossèn a l’esplai
RAMON ROSSELL

Homilia a la Vetlla de Santa Maria de Montserrat
JOAN ENRIC VIVES

Àfrica 2019
NORBERT MIRACLE