Juliol / Agost 2015

849846941

Bon Pastor67-68

Pòrtic
ARMAND PUIG I TÀRRECH

Sant Juníper Serra i la nova evangelització
AGUSTÍ BOADAS

Església, hospital de campanya
PERE OLIVA MARCH

Comentari a 2 Corintis 6, 3-10
JAUME PEDRÓS

Sant Gregori parla de Sant Benet
IGNASI FOSSAS

Presentació del CANTORAL LITÚRGIC BÀSIC dels Bisbes de Catalunya, segona edició
JOAN BABURÉS

Missió del laic en la societat actual
RAMON BALAGUÉ

Sant Pere i Sant Pau, pregueu per nosaltres
+ FRANCESC PARDO

VIVÈNCIES – enraonar sobre el beat Pere Tarrés
FRANCESC RAVENTÓS