Juliol / Agost 2014

Bon Pastor55-56

Pòrtic – ARMAND PUIG I TÀRRECHMontmartre

La canonització dels dos papes, l’últim repte del papa Francesc (II)
BERNABÉ DALMAU

La importància dels Aplecs de l’Esperit en la Pastoral amb els joves.
JORDI CALLEJÓN I FERRER

El perill de dissoldre l’encarnació per un embut
JAUME REYNÉS MATAS

L’espiritualitat sacerdotal a la vida ciutadana segons Sant Joan Crisòstom
ALBERT VICIANO VIVES

Recuperar la pregària
JESÚS RENAU

OMP: Les Obres Missionals Pontifícies
MANUEL ROIG I CISTERÉ

Els Pastors de l’Església
+ SALVADOR CRISTAU COLL

París bé val una missa. Visita espiritual a la ciutat del Sena
ROBERT BARÓ I CABRERA