Juliol 2019

El Bon Pastor 112

Pòrtic
ARMAND PUIG I TARRECH

La gènesi del Concili Provincial Tarraconense del 1995
NORBERT MIRACLE

La Confraria de la Mare de Déu de Montserrat
JOAN MARIA MAYOL

La conquesta de Jerusalem
JORDI SALVADÓ

Art, bellesa i espiritualitat
XAVIER PARÉS

Educar l’afectivitat
GUILLEM LÓPEZ

El misteri de Déu
JOSEP GIL

La parròquia, comunitat eucarística
ROMÀ CASANOVA