Gener/Febrer 2019


El Bon Pastor 108

Pòrtic
ARMAND PUIG I TARRECH

Proposta de Creixença
DANIEL PALAU VALERO

«Els Sants Metges»
NORBERT MIRACLE I FIGUEROLA

Del “jo” impermeable al “jo” porós a Déu
JOSEP GIL RIBAS

El Cardenal Francesc d’Assís Vidal i Barraquer.
La dignitat de la consciència (II)
MANUEL M. FUENTES

Les Xarxes Socials
JORDI CALLEJÓN

El valor espiritual del vincle jurídic de la incardinació
DAVID CODINA

Mons. Jaume Traserra
XAVIER NOVELL i GOMÀ

Pau VI, Evangeli i alegria
BERNABÉ DALMAU